Ý nghĩa của từ squish là gì:
squish nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ squish. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa squish mình

1

1   0

squish


Động từ:
- Để nghiền nát thứ gì đó mềm mại
- Để tạo ra âm thanh bạn tạo ra khi bạn đi qua một cái gì đó mềm và ướt
Danh từ:
- Hành động hoặc âm thanh của một cái gì đó mềm mại

Ví dụ: Làm mềm slime. (Squishing the slime).
la gi - Ngày 24 tháng 9 năm 2019

2

0   0

squish


Mứt cam.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của squish
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< squamate standee >>