Ý nghĩa của từ snub là gì:
snub nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ snub. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa snub mình

1

0   0

snub


Tẹt và hếch (mũi). | Mũi tẹt và hếch. | Sự chỉnh, sự làm nhục, sự làm mất mặt. | : ''to suffer a '''snub''''' — bị chỉnh; bị mất mặt | Chỉnh, làm nhụ [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

snub


Động từ:
- Xúc phạm ai đó bằng cách không dành cho họ bất kỳ sự chú ý nào hoặc đối xử với họ như thể họ không quan trọng, nói cách khác là đối xử thô lỗ.
- Có những hành động, biểu hiện phân biệt và cố ý phớt lờ người khác.
la gi - Ngày 02 tháng 10 năm 2019

Thêm ý nghĩa của snub
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< desiccate snooker >>