Ý nghĩa của từ snooker là gì:
snooker nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ snooker. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa snooker mình

1

0   0

snooker


Trò chơi bi-da. | Vị trí không đánh trực tiếp được. | Đưa (đối phương) vào một tình thế khó khăn khi chơi bi-da. | đặt (ai) vào một tình thế khó kh [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

snooker


bi-a
Nguồn: speakenglish.co.uk

Thêm ý nghĩa của snooker
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< snub snipe >>