Ý nghĩa của từ sky là gì:
sky nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ sky. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa sky mình

1

17   7

sky


[skai]|danh từ|ngoại động từ skied|Tất cảdanh từ, số nhiều skies trời, bầu trờiclear sky trời trongunder the open sky ngoài trời cõi tiên, thiêng đường ( số nhi [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

2

9   9

sky


| sky sky (skī) noun plural skies (skīz) 1. The expanse of air over any given point on Earth; the upper atmosphere as seen from Earth's surface. 2. Often skies The appearance of the up [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

3

0   0

sky


1. sky skai có nghĩa là:
- Danh từ: bầu trời; cõi tiên; thiên đường; khí hậu, thời tiết (số nhiều);...
- Động từ: đánh (bóng); vọt lên cao (bóng crickê) (thể dục thể thao);...
Ví dụ: Trời hôm nay rất đẹp (Today very beautiful sky)
2. Sky cũng là tên của cộng đồng người hâm mộ ca sĩ Việt Nam Sơn Tùng M-tp
nghĩa là gì - Ngày 04 tháng 3 năm 2019

4

5   13

sky


Trời, bầu trời. | : ''clear '''sky''''' — trời trong | : ''under the open '''sky''''' — ngoài trời | : ''to laud (praise, extol) someone to the skies'' — tân ai lên tận mây xan [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của sky
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< skittle slack >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa