Ý nghĩa của từ shmily là gì:
shmily nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ shmily Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa shmily mình

1

68 Thumbs up   17 Thumbs down

shmily


Từ SHMILY là từ viết tắt của cụm từ "See How Much I Love You"
có thể hiểu là Hãy xem anh yêu em nhiều như thế nào
- SHMILY xuất phát từ một câu chuyện cảm động về tình yêu của một cặp vợ chồng từ lúc cưới nhau cho đến lúc người vợ từ rã cõi đời. Một từ mà người chồng ghi khắp mọi nơi trong nhà để tới chỗ nào vợ cũng nhìn thấy, và nó có nghĩa là SEE HOW MUCH I LOVE YOU
gracehuong - 00:00:00 UTC 29 tháng 7, 2013
<< slot skinship >>