Ý nghĩa của từ set off là gì:
set off nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ set off. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa set off mình

1

2   0

set off


lên đường; khởi hànhI wanted to set off early to avoid the traffic.Tôi muốn lên đường sớm để tránh giao thông đông đúc.What time did you set off?Bạn khởi hành lúc m [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

2

0   0

set off


Trong tiếng Anh, cụm từ "set off" có nghĩa là nổ bom, rung chuông báo động, bắt đầu (cuộc hành trình)
Ví dụ 1: Terrorists set off a bomb in the city centre last night. (Bọn khủng nố đã đặt một quả bom ở trung tâm thành phố đêm qua)
nghĩa là gì - Ngày 12 tháng 8 năm 2019

Thêm ý nghĩa của set off
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< set forth sth set out for >>