Ý nghĩa của từ saranghaeyo là gì:
saranghaeyo nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ saranghaeyo. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa saranghaeyo mình

1

59   7

saranghaeyo


Saranghaeyo có nghĩa là anh yêu em hoặc em yêu anh, bằng nghĩa với từ I love you ở trong tiếng Anh. Để thể hiện tình cảm yêu thương của 2 người yêu nhau.

Xem phim Hàn nghe thấy câu này liên tục
lucyta - Ngày 03 tháng 8 năm 2013

2

8   3

saranghaeyo


em yeu anh
Ẩn danh - Ngày 05 tháng 6 năm 2014

3

5   0

saranghaeyo


Là từ tiếng Hàn Quốc mang ý nghĩa là "Tôi yêu bạn". Đây là một từ có thể dùng bởi nhiều đối tượng khác nhau ví dụ như giữa một đôi nam nữ yêu nhau, hay giữa một cặp bạn thân, hay cũng có thể là bạn nói với người thân của bạn.
bao - Ngày 07 tháng 10 năm 2018

4

5   4

saranghaeyo


anhyeuem
hung - Ngày 05 tháng 11 năm 2014

5

0   0

saranghaeyo


Đây là từ đã được phiên âm theo hệ chữ Latinh. Từ này xuất phát từ đất nước Hàn Quốc "사랑해요" nghĩa là "Tình yêu" (danh từ) hoặc "Yêu" (động từ) hoặc "Tôi yêu bạn" (cụm từ). Đây là cách nói lịch sự thân mật giữa những người đồng trang lứa. Nếu trong trường hợp đặc biệt, cần thêm đuôi từ chỉ ý kính trọng. Tuy nhiên, giới trẻ Việt Nam đã dùng từ này rộng rãi để bộc lộ tình cảm cũng như đùa giỡn vui vẻ
nghĩa là gì - Ngày 19 tháng 1 năm 2019

Thêm ý nghĩa của saranghaeyo
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< dns hong boq >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa