Ý nghĩa của từ boq là gì:
boq nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ boq Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa boq mình

1

3   0

boq


BOQ là 3 chữ cái đầu tiên của từ Bill of Quantities (Bảng Dự toán Khối lượng), thường dùng trong thuật ngữ xây dựng, tức là để chỉ tách riêng khối lương và tính toán khối lượng trong các hóa đơn
lucyta - Ngày 07 tháng 8 năm 2013

Thêm ý nghĩa của boq
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< saranghaeyo sbc >>