Ý nghĩa của từ sa mạc là gì:
sa mạc nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ sa mạc. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa sa mạc mình

1

1   0

sa mạc


vùng rộng lớn có khí hậu rất khô, không có nước, hầu như không có cây cối và động vật sinh sống, trừ ở mộ [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2

0   0

sa mạc


Một điệu dân ca theo thể thơ lục bát. | Vùng đất cát rộng lớn, không có nước, hầu như không có cây cỏ và động vật.
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

0   0

sa mạc


Sa mạc:
'Sa' có nghĩa là Cát
'Mạc' nghĩa là vắng vẻ, trống trải
Ẩn danh - Ngày 28 tháng 9 năm 2020

4

0   0

sa mạc


Hoang mạc là vùng có lượng mưa rất ít, ít hơn lượng cần thiết để hầu hết các loại thực vật sinh trưởng. Hoang mạc được xác định là những khu vực c [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

5

0   1

sa mạc


1 dt. Một điệu dân ca theo thể thơ lục bát.2 dt. Vùng đất cát rộng lớn, không có nước, hầu như không có cây cỏ và động vật.
Nguồn: vdict.com

6

0   1

sa mạc


1 dt. Một điệu dân ca theo thể thơ lục bát. 2 dt. Vùng đất cát rộng lớn, không có nước, hầu như không có cây cỏ và động vật.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de


Thêm ý nghĩa của sa mạc
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< raisiné raison >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa