Ý nghĩa của từ số lượng là gì:
số lượng nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ số lượng. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa số lượng mình

1

1   0

số lượng


dt (H. lượng: số đo được) Số sự vật ít hay nhiều: Quân ta phát triển nhanh về số lượng (VNgGiáp).. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "số lượng". Những t [..]
Nguồn: vdict.com

2

0   0

số lượng


Số sự vật ít hay nhiều. | : ''Quân ta phát triển nhanh về '''số lượng''' (Võ Nguyên Giáp)''
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

0   0

số lượng


dt (H. lượng: số đo được) Số sự vật ít hay nhiều: Quân ta phát triển nhanh về số lượng (VNgGiáp).
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   0

số lượng


con số biểu thị sự có nhiều hay có ít số lượng học sinh tăng cả về số lượng lẫn chất lượng
Nguồn: tratu.soha.vn


Thêm ý nghĩa của số lượng
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< giúp phụ trách >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa