Ý nghĩa của từ sơn hà là gì:
sơn hà nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 10 ý nghĩa của từ sơn hà. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa sơn hà mình

1

26   8

sơn hà


có nghĩa là sông núi, đất nước VD Nam Quốc Sơn Hà(Sông Núi Nước Nam)
son ha - Ngày 17 tháng 12 năm 2013

2

19   3

sơn hà


có nghĩa là đất nước , tổ quốc và đất nước
631464789 - Ngày 02 tháng 9 năm 2015

3

10   9

sơn hà


(Từ cũ, Văn chương) núi sông; thường dùng để chỉ đất đai thuộc chủ quyền của một nước "Ghé vai gánh đỡ sơn hà, Sao cho [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

4

0   3

sơn hà


Sơn Hà có thể là một trong số các địa danh Việt Nam sau đây:
Nguồn: vi.wikipedia.org

5

5   10

sơn hà


Núi sông. | Đất nước. | (Xem từ nguyên 1). | : ''Bảo vệ '''sơn hà'''.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

6

0   5

sơn hà


(xã) tên gọi các xã thuộc h. Phú Xuyên (Hà Tây), h. Hương Sơn (Hà Tĩnh), h. Hữu Lũng (Lạng Sơn), h. Bảo Thắng (Lào Cai), h. Nho Quan (Ninh Bình), h. Sơn Hoà (Phú Yên), [..]
Nguồn: vdict.com

7

0   5

sơn hà


(xã) tên gọi các xã thuộc h. Phú Xuyên (Hà Tây), h. Hương Sơn (Hà Tĩnh), h. Hữu Lũng (Lạng Sơn), h. Bảo Thắng (Lào Cai), h. Nho Quan (Ninh Bình), h. Sơn Hoà (Phú Yên), h. Quan Sơn (Thanh Hoá)
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

8

5   11

sơn hà


d. 1. Núi sông. 2. Đất nước (cũ): Bảo vệ sơn hà.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

9

0   6

sơn hà


Sơn Hà là một huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.
Nguồn: vi.wikipedia.org

10

3   17

sơn hà


huyện Sơn Hà
Ẩn danh - Ngày 03 tháng 4 năm 2014

Thêm ý nghĩa của sơn hà
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< phương trưởng phượng >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa