son ha

Vote-up nhận được39
Vote-down nhận được8
Điểm:30 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

39   8

sơn hà


có nghĩa là sông núi, đất nước VD Nam Quốc Sơn Hà(Sông Núi Nước Nam)
son ha - Ngày 17 tháng 12 năm 2013