Ý nghĩa của từ phương trưởng là gì:
phương trưởng nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ phương trưởng. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa phương trưởng mình

1

0   0

phương trưởng


Khôn lớn. | (Xem từ nguyên 1). | : ''Các cháu đã '''phương trưởng'''.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

phương trưởng


Khôn lớn và trưởng thành. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "phương trưởng". Những từ phát âm/đánh vần giống như "phương trưởng": . phương trưởng ph [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

phương trưởng


Khôn lớn và trưởng thành
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   0

phương trưởng


(Từ cũ) khôn lớn và trưởng thành con cái đều đã phương trưởng
Nguồn: tratu.soha.vn

5

0   1

phương trưởng


t. Khôn lớn (cũ): Các cháu đã phương trưởng.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

Thêm ý nghĩa của phương trưởng
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< sơn hải sơn hà >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa