Ý nghĩa của từ sùng sục là gì:
sùng sục nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ sùng sục. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa sùng sục mình

1

0   0

sùng sục


Sôi nổi, mạnh và nhanh. | : ''Phong trào cách mạng '''sùng sục''' dâng lên.'' | Tiếng nước đương sôi mạnh.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

sùng sục


1. Tiếng nước đương sôi mạnh. 2. ph. Sôi nổi, mạnh và nhanh: Phong trào cách mạng sùng sục dâng lên.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "sùng sục". Những từ [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

sùng sục


1. Tiếng nước đương sôi mạnh. 2. ph. Sôi nổi, mạnh và nhanh: Phong trào cách mạng sùng sục dâng lên.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   0

sùng sục


từ gợi tả tiếng như tiếng nước đang sôi mạnh nồi bánh chưng sôi sùng sục nước sôi sùng sục từ gợi tả khí thế mạnh m [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của sùng sục
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< nghi binh nghênh ngang >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa