Ý nghĩa của từ sóng sánh là gì:
sóng sánh nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 9 ý nghĩa của từ sóng sánh. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa sóng sánh mình

1

45   16

sóng sánh


(chất lỏng trong đồ đựng) chao qua chao lại như sắp tràn ra vì bị lắc động mạnh thùng nước sóng sánh rượu sóng sánh trong [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2

29   10

sóng sánh


SÓNG SÁNH LÀ NÓI NƯỚC TRONG MỘT VẬT GÌ ĐÓ NGHIÊNG QUA NGHIÊNG LẠI


cầm CÁI CỐC LAY SAO MÀ NÓ SÓNG SANH THẾ
NGA - Ngày 25 tháng 1 năm 2016

3

21   9

sóng sánh


5. sóng sánh nghĩa là nếu mình cầm một vật mà thấy nước ở bên trong nghiêng trái rồi phải gọi là sóng sánh .
Hoa - Ngày 24 tháng 1 năm 2016

4

27   16

sóng sánh


đgt Nói nước đựng trong vật gì chao đi, chao lại: Cầm bát canh sao để nó sóng sánh thế.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "sóng sánh". Những từ phát âm/đá [..]
Nguồn: vdict.com

5

32   22

sóng sánh


Nói nước đựng trong vật gì chao đi, chao lại. | : ''Cầm bát canh sao để nó '''sóng sánh''' thế.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

6

26   17

sóng sánh


đgt Nói nước đựng trong vật gì chao đi, chao lại: Cầm bát canh sao để nó sóng sánh thế.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

7

15   10

sóng sánh


SÓNG SÁNH LÀ NÓI NƯỚC TRONG MỘT VẬT GÌ ĐÓ NGHIÊNG QUA NGHIÊNG LẠI


cầm CÁI CỐC LAY SAO MÀ NÓ SÓNG SANH THẾ
NGA - Ngày 25 tháng 1 năm 2016

8

5   2

sóng sánh


Nghĩa có vật gì trên mặt nước chập chờn qua lại vd: ánh sáng mặt trời sóng sánh trên mặt hồ
Vĩnh - Ngày 04 tháng 6 năm 2019

9

2   2

sóng sánh


y noi la mot do vat thuoc chat long duoc dung trong mot thu gi do ma no dang chao qua chao lai
Ẩn danh - Ngày 07 tháng 4 năm 2020

Thêm ý nghĩa của sóng sánh
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< sóng gió sót >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa