Ý nghĩa của từ sóng gió là gì:
sóng gió nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ sóng gió. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa sóng gió mình

1

6   3

sóng gió


sóng và gió (nói khái quát); thường dùng để ví những khó khăn lớn và bất ngờ phải vượt qua trong công vi [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2

3   3

sóng gió


Sóng và gió; dùng để ví những khó khăn rất lớn phải vượt qua trong công việc, trong cuộc đời. | : ''Cuộc đời đầy '''sóng gió''' .'' | : ''Công việc có biế [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

2   3

sóng gió


tt. Sóng và gió; dùng để ví những khó khăn rất lớn phải vượt qua trong công việc, trong cuộc đời: Cuộc đời đầy sóng gió Công việc có biết bao sóng gió c [..]
Nguồn: vdict.com

4

1   3

sóng gió


tt. Sóng và gió; dùng để ví những khó khăn rất lớn phải vượt qua trong công việc, trong cuộc đời: Cuộc đời đầy sóng gió Công việc có biết bao sóng gió cần phải vượt qua.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

Thêm ý nghĩa của sóng gió
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< sòng bạc sóng sánh >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa