Ý nghĩa của từ sáo sậu là gì:
sáo sậu nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ sáo sậu. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa sáo sậu mình

1

2   1

sáo sậu


Loài chim sáo đầu trắng, cổ đen, mình xám, cánh trắng và đen, chung quanh mắt có da màu vàng, thường sống từng đôi.
Nguồn: vdict.com

2

3   2

sáo sậu


Loài chim sáo đầu trắng, cổ đen, mình xám, cánh trắng và đen, chung quanh mắt có da màu vàng, thường sống từng đôi.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3

1   1

sáo sậu


Loài chim sáo đầu trắng, cổ đen, mình xám, cánh trắng và đen, chung quanh mắt có da màu vàng, thường sống từng đôi.
Nguồn: vi.wiktionary.org

4

2   2

sáo sậu


Loài chim sáo đầu trắng, cổ đen, mình xám, cánh trắng và đen, chung quanh mắt có da màu vàng, thường sống từng đôi và thường kiếm ăn ở các nương bãi
Bảo - Ngày 19 tháng 1 năm 2022

5

0   2

sáo sậu


sáo đầu trắng, cổ đen, lưng màu nâu xám, bụng trắng, hay kiếm ăn từng đôi ở các nương bãi. Đồng nghĩa: cà cưỡng
Nguồn: tratu.soha.vn

6

0   3

sáo sậu


Spodiopsar Temenuchus Sáo sậu (danh pháp khoa học: Sturnus) là một chi thuộc họ Sáo (Surnidae). Các loài trong chi này có thân nhỏ, lông thường màu đen hoặc đen xám, tím biếc hoặc xanh biếc, mỏ và ch [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của sáo sậu
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< thoải mái thoạt tiên >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa