Ý nghĩa của từ sáo sậu là gì:
sáo sậu nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ sáo sậu. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa sáo sậu mình

1

2 Thumbs up   1 Thumbs down

sáo sậu


Loài chim sáo đầu trắng, cổ đen, mình xám, cánh trắng và đen, chung quanh mắt có da màu vàng, thường sống từng đôi.
Nguồn: vdict.com

2

3 Thumbs up   2 Thumbs down

sáo sậu


Loài chim sáo đầu trắng, cổ đen, mình xám, cánh trắng và đen, chung quanh mắt có da màu vàng, thường sống từng đôi.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3

1 Thumbs up   1 Thumbs down

sáo sậu


Loài chim sáo đầu trắng, cổ đen, mình xám, cánh trắng và đen, chung quanh mắt có da màu vàng, thường sống từng đôi.
Nguồn: vi.wiktionary.org

4

2 Thumbs up   2 Thumbs down

sáo sậu


Loài chim sáo đầu trắng, cổ đen, mình xám, cánh trắng và đen, chung quanh mắt có da màu vàng, thường sống từng đôi và thường kiếm ăn ở các nương bãi
Bảo - 00:00:00 UTC 19 tháng 1, 2022

5

0 Thumbs up   2 Thumbs down

sáo sậu


sáo đầu trắng, cổ đen, lưng màu nâu xám, bụng trắng, hay kiếm ăn từng đôi ở các nương bãi. Đồng nghĩa: cà cưỡng
Nguồn: tratu.soha.vn

6

0 Thumbs up   3 Thumbs down

sáo sậu


Spodiopsar Temenuchus Sáo sậu (danh pháp khoa học: Sturnus) là một chi thuộc họ Sáo (Surnidae). Các loài trong chi này có thân nhỏ, lông thường màu đen hoặc đen xám, tím biếc hoặc xanh biếc, mỏ và ch [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

<< thoải mái thoạt tiên >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa