Ý nghĩa của từ run over là gì:
run over nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ run over. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa run over mình

1

1   2

run over


- tràn qua, trào qua( nước tràn,...)
- đè lên, chèn phải cái gì...( oto, xe máy...)
ví dụ: The cat was run over by a car
( con mèo đã bị ô tô cán phải)
- đưa mắt nhìn lướt qua cái gì
ví dụ: I don't remember his face, I did run my eyes over his face at that time)
( tôi không nhớ rõ mặt anh ta lắm, tôi chỉ nhìn lướt qua lúc đó)
gracehuong - Ngày 31 tháng 7 năm 2013

2

0   1

run over


Nghĩa của cụm động từ: tràn qua
- Thường được dùng diễn tả chất lỏng hoặc đặc. Nếu chất lỏng chảy qua, nó chảy qua các cạnh của một thứ gì đó, vì có quá nhiều.
Hoặc với công thức run over something:
- Để tiếp tục sau thời gian hoàn thành dự kiến
- Để nhanh chóng lặp lại hoặc đưa ra những ý chính của một cái gì đó
la gi - Ngày 02 tháng 10 năm 2019

Thêm ý nghĩa của run over
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< run out rw >>