Ý nghĩa của từ rum là gì:
rum nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ rum. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa rum mình

1

3   2

rum


Rượu rum. | Rượu mạnh. | Kỳ quặc, kỳ dị. | : ''a '''rum''' fellow'' — một gã kỳ quặc | Nguy hiểm, khó chơi. | : ''a '''rum''' customer'' — một thằng cha nguy [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

2   2

rum


rượu rum
Nguồn: speakenglish.co.uk

3

2   3

rum


Rượu Rum là một đồ uống có cồn được chưng cất từ mía với sản phẩm như mật đường, hoặc trực tiếp từ nước mía, một quá trình lên men và chưng cấ [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

4

0   2

rum


d. 1. Loài cây song tử diệp, lá dùng để chế phẩm nhuộm. 2. Màu đỏ tím: Phẩm rum.d. Thứ rượu mạnh cất bằng mật mía.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "r [..]
Nguồn: vdict.com

5

1   3

rum


d. 1. Loài cây song tử diệp, lá dùng để chế phẩm nhuộm. 2. Màu đỏ tím: Phẩm rum. d. Thứ rượu mạnh cất bằng mật mía.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

Thêm ý nghĩa của rum
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< rotten sad >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa