Ý nghĩa của từ ruby là gì:
ruby nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 11 ý nghĩa của từ ruby. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ruby mình

1

73 Thumbs up   24 Thumbs down

ruby


Ruby là một cái tên người nước ngoài có ý nghĩa là viên đá quý màu đỏ, viên ngọc quý. Cái tên này thường được đặt cho con gái.

Người có tên này có xu hướng sáng tạo và xuất sắc trong việc thể hiện bản thân. Họ có khả năng nghệ thuật, và thường tận hưởng cuộc sống. Họ thường là trung tâm của sự chú ý, và tận hưởng sự nghiệp khiến họ trong ánh đèn sân khấu. Họ có xu hướng tham gia vào nhiều hoạt động khác nhau, và đôi khi là liều lĩnh với cả năng lượng và tiền bạc.
lucyta - 00:00:00 UTC 10 tháng 8, 2013

2

42 Thumbs up   23 Thumbs down

ruby


rubi, ngọc đỏ, hồng ngọc
Nguồn: dialy.hnue.edu.vn

3

23 Thumbs up   14 Thumbs down

ruby


Rubi là một loại đá wúy màu đỏ . Nó có màu đỏ là do núi nửa hình thành lên màu của nó . Rubi là một loại đá mang lại may mắn cho ai có được.
runi - 00:00:00 UTC 9 tháng 5, 2016

4

2 Thumbs up   1 Thumbs down

ruby


Ruby là "Ông vua của những viên ngọc quý"và đem lại may mắn cho ai có được cái tên đó
RUBY 25-12-2020 - 00:00:00 UTC 8 tháng 1, 2021

5

25 Thumbs up   25 Thumbs down

ruby


Rubi, ngọc đỏ. | Màu ngọc đỏ. | Mụn đỏ (ở mũi, ở mặt). | Rượu vang đỏ. | Cỡ 51 quoành (chữ in); (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) cỡ 31 quoành. | Đỏ màu, ngọc đỏ. | Nhuộm màu ngọc đỏ. [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ruby


Tượng trưng cho tiền và có ý nghĩa như má lúm đồng tiền
Rulky - 00:00:00 UTC 4 tháng 6, 2019

7

19 Thumbs up   19 Thumbs down

ruby


Ruby là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, có khả năng reflection. Cú pháp bị ảnh hưởng từ Ada và Perl với các đặc tính hướng đối tượng của Smalltalk, và cũng chia sẻ một số đặc tính với Python, [..]
Nguồn: vivicorp.com

8

14 Thumbs up   14 Thumbs down

ruby


Ruby : Ngọc quý
Nkók Còy - 00:00:00 UTC 30 tháng 7, 2015

9

13 Thumbs up   13 Thumbs down

ruby


La mot vien da quy
ruby lành - 00:00:00 UTC 23 tháng 8, 2015

10

21 Thumbs up   23 Thumbs down

ruby


Ruby là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, có khả năng reflection. Cú pháp bị ảnh hưởng từ Ada và Perl với các đặc tính hướng đối tượng của Smalltalk, và cũng chia sẻ một số đặc tính với Python, [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

11

14 Thumbs up   24 Thumbs down

ruby


Ruby có thể chỉ đến:
Nguồn: vi.wikipedia.org

<< rub ruction >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa