Ý nghĩa của từ ride là gì:
ride nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ ride. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ride mình

1

7   2

ride


[raid]|danh từ|nội động từ rode; ridden|ngoại động từ|Tất cảdanh từ sự đi (trên xe cộ; xe khách) (trong các từ ghép) cuộc đi (trên loại xe được nói rõ..)go [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

2

7   3

ride


Sự đi chơi, cuộc đi chơi (bằng ngựa, xe đạp, xe ô tô, xe buýt, xe lửa...). | : ''to go for '''ride''''' — đi chơi bằng ngựa... | : ''a '''ride''' on one's bicycle'' — [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

5   4

ride


| ride ride (rīd) verb rode (rōd), ridden (rĭdʹn), riding, rides   verb, intransitive 1. To be carried or conveyed, as in a vehicle or on horseback. 2. To travel over a [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

4

0   0

ride


Trong tiếng Anh, từ "ride" là động từ có nghĩa là đi xe, cưỡi lên (phương tiện nào đó)
Ví dụ: I ride my bike every morning around the lake near my house. (Tôi lái xe đạp mỗi buổi sáng quanh cái hồ gần nhà tôi)
la gi sister - Ngày 08 tháng 9 năm 2019

Thêm ý nghĩa của ride
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< vitrage viticulture >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa