Ý nghĩa của từ review là gì:
review nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ review. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa review mình

1

8   5

review


Sự xem lại, sự xét lại (một bản án). | : ''court of '''review''''' — toà phá án | Cuộc duyệt binh, cuộc thao diễn. | : ''in '''review''' order'' — mặc trang phục [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

review


Review /rɪ'vju:/ có nghĩa là:
- Danh từ: sự xem lại, sự cân nhắc, bài phê bình,...
- Động từ: xem lại, duyệt, phê bình,...
Ví dụ: Tôi cần xem lại bản thảo này (I need to review this draft)
Kênh youtube "Giang ơi" có những đánh giá hay về mỹ phẩm (Youtuber "Giang ơi" has good reviews about cosmetics)
nghĩa là gì - Ngày 18 tháng 5 năm 2019

3

4   6

review


[ri'vju:]|danh từ|ngoại động từ|nội động từ|Tất cảdanh từ (pháp lý) sự xem lại, sự xét lại, sự cân nhắc, sự suy tính lại (một bản án..)court of review t [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

Thêm ý nghĩa của review
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< echelon revet >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa