Ý nghĩa của từ recorder là gì:
recorder nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ recorder. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa recorder mình

1

4   0

recorder


người ghi chép ; máy ghi ; máy tự ghialtitude ~ máy ghi độ caoCampbell-Stockes sunshine ~ máy ghi độ nắng Campell-Stockes, nhật quang quý Capbell-Stockesdepth ~ máy ghi độ sâudew point  ~ máy ghi điểm sương distance ~ máy ghi cách xa ; máy ghi khoảng cáchfloat-type water stage ~ máy tự ghi mực nước [..]
Nguồn: dialy.hnue.edu.vn

2

3   0

recorder


sáo
Nguồn: speakenglish.co.uk

3

2   0

recorder


Máy ghi âm. | Máy ghi; dụng cụ ghi, bộ phận ghi. | Người giữ sổ sách. | Người ghi lại. | Quan toà (tại một số thành phố ở Anh). | Buộc lại lần nữa. | [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của recorder
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< reconstruction recordist >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa