Ý nghĩa của từ quyền hạn là gì:
quyền hạn nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ quyền hạn. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa quyền hạn mình

1

5   1

quyền hạn


dt. Quyền theo cương vị, chức vụ cho phép: giải quyết công việc đúng với quyền hạn của mình Việc ấy vượt quá quyền hạn của tôi.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

2

5   5

quyền hạn


Quyền theo cương vị, chức vụ cho phép. | : ''Giải quyết công việc đúng với '''quyền hạn''' của mình .'' | : ''Việc ấy vượt quá '''quyền hạn''' của tôi.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

4   4

quyền hạn


quyền được xác định trong phạm vi cho phép lợi dụng quyền hạn vượt quá quyền hạn cho phép
Nguồn: tratu.soha.vn

4

3   5

quyền hạn


Là những việc dươc làm và khong được làm.
Nvp - Ngày 28 tháng 12 năm 2013

5

1   5

quyền hạn


dt. Quyền theo cương vị, chức vụ cho phép: giải quyết công việc đúng với quyền hạn của mình Việc ấy vượt quá quyền hạn của tôi.. Các kết quả tìm kiế [..]
Nguồn: vdict.com


Thêm ý nghĩa của quyền hạn
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< quyền hành quyền thuật >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa