Ý nghĩa của từ quyền hành là gì:
quyền hành nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ quyền hành. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa quyền hành mình

1

4   5

quyền hành


quyền định đoạt và điều hành công việc thâu tóm quyền hành lợi dụng quyền hành Đồng nghĩa: quyền bính
Nguồn: tratu.soha.vn

2

3   5

quyền hành


Quyền lực của từng người. | : ''Họ tham danh, trục lợi, thích địa vị, '''quyền hành''' (Hồ Chí Minh)'' | : ''Trên dưới '''quyền hành''' tay cắt đặt, một mì [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

4   6

quyền hành


dt (H. quyền: quả cân; hành: cái cân) Quyền lực của từng người: Họ tham danh, trục lợi, thích địa vị, quyền hành (HCM); Trên dưới quyền hành tay cắt đặt, một mình một chiếu thảnh thơi ngồi (Lê Thánh-tông).
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

1   7

quyền hành


dt (H. quyền: quả cân; hành: cái cân) Quyền lực của từng người: Họ tham danh, trục lợi, thích địa vị, quyền hành (HCM); Trên dưới quyền hành tay cắt đặt, [..]
Nguồn: vdict.com

5

1   7

quyền hành


issariya (trung), satti (nữ), vasībhāva (nam)
Nguồn: phathoc.net


Thêm ý nghĩa của quyền hành
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< quyết liệt quyền hạn >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa