Ý nghĩa của từ quyên sinh là gì:
quyên sinh nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ quyên sinh. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa quyên sinh mình

1

12   5

quyên sinh


(Từ cũ, Văn chương) từ bỏ, liều bỏ mạng sống của mình "Giận duyên, tủi phận, bời bời, Cầm dao, nàng đã toan bài quyên sinh [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2

8   5

quyên sinh


đgt (H. quyên: bỏ, liều; sinh: đời sống) Bỏ thân mình: Giận duyên tủi phận bời bời, cầm dao nàng đã toan bài quyên sinh (K).. Các kết quả tìm kiếm liên quan c [..]
Nguồn: vdict.com

3

9   8

quyên sinh


Bỏ thân mình. | : ''Giận duyên tủi phận bời bời, cầm dao nàng đã toan bài '''quyên sinh''' (Truyện Kiều)''
Nguồn: vi.wiktionary.org

4

5   8

quyên sinh


đgt (H. quyên: bỏ, liều; sinh: đời sống) Bỏ thân mình: Giận duyên tủi phận bời bời, cầm dao nàng đã toan bài quyên sinh (K).
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de


Thêm ý nghĩa của quyên sinh
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< quyên quyến thuộc >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa