Ý nghĩa của từ quy chế là gì:
quy chế nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 12 ý nghĩa của từ quy chế. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa quy chế mình

1

30   13

quy chế


Quy chế là chế độ được quy định bởi một cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trong một phạm vi nhất định, được ban hành có văn bản và có hiệu lực thi hành trong phạm vi cơ quan, tổ chức đó.
Ẩn danh - Ngày 01 tháng 1 năm 2014

2

15   3

quy chế


Quy chế là gì? Có thể hiểu nghĩa gốc của hai từ "Quy" và "chế".
Quy chế là từ ghép của hai từ riêng biệt.
Quy: là trả về, là nhất quán, là chấp nhận, là không thể khác được.
Chế: Là điều gì đó mà con người đặt ra, sáng tạo ra, được đồng thuận chung của đa số, sau đó bắt buộc mọi người khác thực hiện đúng theo điều đó.
vì vậy: Quy chế chính là một hình thức mang tính bắt buộc đã được thông qua đại đa số và để mọi người thực hiện theo.
Ẩn danh - Ngày 07 tháng 2 năm 2015

3

12   4

quy chế


Là văn bản xác định nguyên tắc, trách nhiệm, quyền hạn chế độ và lề lối làm việc của cơ quan, tổ chức.
Tùng - Ngày 26 tháng 11 năm 2014

4

11   5

quy chế


Theo giải thích tại Từ điển tiếng Việt của Trung tâm Từ điển học do NXB Đà Nẵng phát hành năm 2007:
Trang 1260
Quy chế là những điều đã được quy định thành chế độ để mọi người theo đó mà thực hiện trong những hoạt động nhất định nào đó.
ví dụ: Quy chế xuất bản, quy chế làm việc của quận ủy
nghiemmailan - Ngày 26 tháng 7 năm 2013

5

2   2

quy chế


Quy chế là chế độ quy định để thực hiện
đinh thi hoa - Ngày 18 tháng 5 năm 2015

6

4   5

quy chế


những điều đã được quy định thành chế độ để mọi người theo đó mà thực hiện trong những hoạt động nhất định nào đó [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

7

4   5

quy chế


Quy chế là chế độ được quy định bởi một cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trong một phạm vi nhất định, được ban hành có văn bản và có hiệu lực thi hành trong phạm vi cơ quan, tổ chức đó.
Ẩn danh - Ngày 01 tháng 1 năm 2014

8

7   10

quy chế


Điều định ra để nhiều người, nhiều nơi cùng theo đó mà làm: Quy chế xuất bản.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "quy chế". Những từ phát âm/đánh vần [..]
Nguồn: vdict.com

9

2   5

quy chế


Là Quy chế quản lý và sử dụng nguồn ODA ban hành kèm theo Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ 11/2008/QĐ-BYT
Nguồn: thuvienphapluat.vn

10

1   4

quy chế


Là một từ ngữ góp phần làm nghèo đất nước vì cơ quan nào cũng xây dựng quy chế, nhà nhà xây dựng quy chế, người người xây dựng quy chế trong khi đụng cái gì cũng xây dựng quy chế hết thời gian nghĩ đến chuyện khác.
Lê Hải Anh - Ngày 02 tháng 2 năm 2015

11

1   5

quy chế


Điều định ra để nhiều người, nhiều nơi cùng theo đó mà làm: Quy chế xuất bản.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

12

2   7

quy chế


Điều định ra để nhiều người, nhiều nơi cùng theo đó mà làm. | : '''''Quy chế''' xuất bản.''
Nguồn: vi.wiktionary.org


Thêm ý nghĩa của quy chế
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< mê hoặc mò mẫm >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa