Ý nghĩa của từ quay cóp là gì:
quay cóp nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 8 ý nghĩa của từ quay cóp. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa quay cóp mình

1

15   13

quay cóp


Lén lút nhìn, sao chép bài của người bên cạnh hoặc tài liệu mang theo, khi kiểm tra, thi cử, trong học tập. | : ''Kì thi nghiêm túc, không thí sinh nào '''quay cóp''' [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

quay cóp


thứ giúp ta có thể sống sót an toàn sau kì thi/kiểm tra
1704 - Ngày 09 tháng 11 năm 2016

3

0   0

quay cóp


Quay cop là sử dụng tài liệu có trước
Vương - Ngày 10 tháng 11 năm 2017

4

10   10

quay cóp


nhìn bài của người khác khi xơ hở, mang theo tài liệu trong tay áo
num - Ngày 10 tháng 4 năm 2016

5

8   9

quay cóp


đgt. Lén lút nhìn, sao chép bài của người bên cạnh hoặc tài liệu mang theo, khi kiểm tra, thi cử, trong học tập: Kì thi nghiêm túc, không thí sinh nào quay cóp bài vở cả Không nên quay cóp bài của bạn.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

6

11   14

quay cóp


(Khẩu ngữ) sao chép lại bài làm của người khác hoặc tài liệu giấu mang theo, khi làm bài kiểm tra hoặc thi cử (nói kh&aac [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

7

8   12

quay cóp


đgt. Lén lút nhìn, sao chép bài của người bên cạnh hoặc tài liệu mang theo, khi kiểm tra, thi cử, trong học tập: Kì thi nghiêm túc, không thí sinh nào quay cóp bài v [..]
Nguồn: vdict.com

8

6   14

quay cóp


Nhìn bài của người bên cạnh, lén lút, là hhành động khônh tốt trong thi cử
Tống Gia Linh - Ngày 03 tháng 10 năm 2013


Thêm ý nghĩa của quay cóp
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< quay cu quay quắt >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa