Ý nghĩa của từ quang hợp là gì:
quang hợp nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ quang hợp. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa quang hợp mình

1

17   9

quang hợp


Sự tổng hợp chất hữu cơ từ yếu tố vô cơ, thực hiện bằng tác dụng của ánh sáng, ở các cây có diệp lục.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

6   3

quang hợp


Quang hợp là quá trình thu nhận năng lượng ánh sáng Mặt trời của thực vật, tảo và một số vi khuẩn để tạo ra hợp chất hữu cơ phục vụ bản thân cũng nh [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

3

10   9

quang hợp


Sự tổng hợp chất hữu cơ từ yếu tố vô cơ, thực hiện bằng tác dụng của ánh sáng, ở các cây có diệp lục.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "quang hợp [..]
Nguồn: vdict.com

4

10   10

quang hợp


quá trình tạo thành các chất hữu cơ trong thực vật và vi khuẩn dưới tác dụng của ánh sáng và carbon của các [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

5

8   9

quang hợp


Sự tổng hợp chất hữu cơ từ yếu tố vô cơ, thực hiện bằng tác dụng của ánh sáng, ở các cây có diệp lục.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

6

1   3

quang hợp


quang hợp là quá trình tổng hợp các hợp chất hữu cơ từ các chất vô cơ đơn giản là CO2 và H2O dưới tác dụng của năng lượng ánh sáng mặt trời và sự tham gia của sắc tố diệp lục
hang - Ngày 21 tháng 11 năm 2014


Thêm ý nghĩa của quang hợp
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ma chay miệng tiếng >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa