Ý nghĩa của từ quan lang là gì:
quan lang nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ quan lang. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa quan lang mình

1

17   5

quan lang


Người thống trị một xã của dân tộc Mường thời trước. | con trai vua Hùng
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

quan lang


Là nguòi thống trị dân tộc Muòng thòi truóc
PHU - Ngày 12 tháng 5 năm 2020

3

5   7

quan lang


Người thống trị một xã của dân tộc Mường thời trước.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

6   10

quan lang


Người thống trị một xã của dân tộc Mường thời trước.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "quan lang". Những từ phát âm/đánh vần giống như "quan lang":  [..]
Nguồn: vdict.com


Thêm ý nghĩa của quan lang
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< máy hơi nước máy kéo >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa