Ý nghĩa của từ quan điểm là gì:
quan điểm nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 7 ý nghĩa của từ quan điểm. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa quan điểm mình

1

39 Thumbs up   16 Thumbs down

quan điểm


d. 1 Điểm xuất phát quy định phương hướng suy nghĩ, cách xem xét và hiểu các hiện tượng, các vấn đề. Quan điểm giai cấp. Quan điểm luyến ái. Có quan điểm đúng đắn. 2 Cách nhìn, cách suy nghĩ; ý kiến. [..]
Nguồn: vdict.com

2

20 Thumbs up   9 Thumbs down

quan điểm


Quan điểm là khẳng định sự vật, sự việc, hiện tượng của một vấn đề nào đó đúng hay sai.
Tư tưởng là nghĩ ra một sự sự việc, hiện tượng nào đó để thực hiện theo ý nghĩ của mình.
Nguyễn Thanh Văn - 00:00:00 UTC 12 tháng 5, 2016

3

20 Thumbs up   16 Thumbs down

quan điểm


điểm xuất phát quy định hướng suy nghĩ, cách xem xét, đánh giá về một sự vật, sự việc nào đó quan điểm giai cấp có quan điểm sống đúng đắ [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

4

4 Thumbs up   2 Thumbs down

quan điểm


cách suy nghĩ, cách xem xét, đánh giá về một sự vật, sự việc nào đó
Quang Toàn - 00:00:00 UTC 6 tháng 8, 2020

5

16 Thumbs up   15 Thumbs down

quan điểm


Điểm xuất phát quy định phương hướng suy nghĩ, cách xem xét và hiểu các hiện tượng, các vấn đề. Quan điểm giai cấp. Quan điểm luyến ái. Có quan điểm đúng đắn. | Cách nhìn, cách suy nghĩ; ý kiến. Trì [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

6

13 Thumbs up   12 Thumbs down

quan điểm


d. 1 Điểm xuất phát quy định phương hướng suy nghĩ, cách xem xét và hiểu các hiện tượng, các vấn đề. Quan điểm giai cấp. Quan điểm luyến ái. Có quan điểm đúng đắn. 2 Cách nhìn, cách suy nghĩ; ý kiến. Trình bày quan điểm về vấn đề nêu ra.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

7

4 Thumbs up   3 Thumbs down

quan điểm


Quan điểm là bảy tỏ nhưng gì mình biết và ý Kiến đó phải chính xác theo quan điểm của mình
Lô thị mơ - 00:00:00 UTC 2 tháng 2, 2021

<< ngậm ngọt >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa