Ý nghĩa của từ quỹ đạo là gì:
quỹ đạo nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ quỹ đạo. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa quỹ đạo mình

1

16   5

quỹ đạo


Trong vật lý, quỹ đạo là đường được vạch ra bởi một vật thể chuyển động. Khi chuyển động, vật thể có thể chịu ảnh hưởng các lực tác động hoặ [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

2

11   5

quỹ đạo


Đường chuyển động hình cong kín của một thiên thể có tiêu điểm là một thiên thể khác. | : ''Quả đất quay một vòng '''quỹ đạo''' của nó quanh Mặt trờ [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

10   5

quỹ đạo


đường cong do một vật thể chuyển động trong không gian vạch ra quỹ đạo của Trái Đất quanh Mặt Trời vòng ảnh hưởng, phạm vi tác động [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

4

7   5

quỹ đạo


d. 1. (thiên). Đường chuyển động hình cong kín của một thiên thể có tiêu điểm là một thiên thể khác: Quả đất quay một vòng quỹ đạo của nó quanh Mặt tr [..]
Nguồn: vdict.com

5

8   7

quỹ đạo


d. 1. (thiên). Đường chuyển động hình cong kín của một thiên thể có tiêu điểm là một thiên thể khác: Quả đất quay một vòng quỹ đạo của nó quanh Mặt trời mất 365 ngày 0 giờ 9 phút. 2. (lý). Đường đi hình cong kín của một vật có chuyển động chu kỳ: Các điện tử quay c [..]
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de


Thêm ý nghĩa của quỹ đạo
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< nghĩa vụ quặt >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa