Ý nghĩa của từ quỷ sứ là gì:
quỷ sứ nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ quỷ sứ. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa quỷ sứ mình

1

4   5

quỷ sứ


Quân lính ở âm phủ, chuyên thi hành pháp luật đối với kẻ có tội, theo mê tín. | Từ dùng để chỉ những trẻ nghịch ngợm, tai ác. | : ''Đồ '''quỷ sứ'''!''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

3   4

quỷ sứ


quỷ dưới âm phủ, chuyên hành hạ linh hồn những người có tội, theo mê tín. (Khẩu ngữ) như quỷ (ng2; thường dùng làm ti [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

3

3   5

quỷ sứ


d. 1. Quân lính ở âm phủ, chuyên thi hành pháp luật đối với kẻ có tội, theo mê tín. 2. Từ dùng để chỉ những trẻ nghịch ngợm, tai ác: Đồ quỷ sứ!
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   5

quỷ sứ


d. 1. Quân lính ở âm phủ, chuyên thi hành pháp luật đối với kẻ có tội, theo mê tín. 2. Từ dùng để chỉ những trẻ nghịch ngợm, tai ác: Đồ quỷ sứ!. Các k [..]
Nguồn: vdict.com


Thêm ý nghĩa của quỷ sứ
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< quỵ ra lệnh >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa