Ý nghĩa của từ quảng canh là gì:
quảng canh nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ quảng canh. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa quảng canh mình

1

0   0

quảng canh


Quảng canh có nghĩa là tăng cường mở rộng diện tích để tăng năng suất hơn là áp dụng khoa học kỹ thuật hiện đại.
Quảng Canh - Ngày 12 tháng 3 năm 2017

2

3   4

quảng canh


Phương pháp canh tác nhằm tăng số lượng sản phẩm bằng cách mở rộng diện tích trồng trọt.
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

1   3

quảng canh


Phương pháp canh tác nhằm tăng số lượng sản phẩm bằng cách mở rộng diện tích trồng trọt.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "quảng canh". Những từ phát [..]
Nguồn: vdict.com

4

2   4

quảng canh


Phương pháp canh tác nhằm tăng số lượng sản phẩm bằng cách mở rộng diện tích trồng trọt.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

5

1   3

quảng canh


(phương thức canh tác) dựa chủ yếu vào việc mở rộng diện tích để tăng sản lượng; phân biệt với thâm canh canh tác theo phương t [..]
Nguồn: tratu.soha.vn


Thêm ý nghĩa của quảng canh
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ngưng tụ ngưu miên >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa