Ý nghĩa của từ quý phi là gì:
quý phi nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ quý phi. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa quý phi mình

1

3   3

quý phi


Vợ thứ của vua.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

2   3

quý phi


Vợ thứ của vua.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3

2   3

quý phi


(Từ cũ) vợ lẽ của vua, ở địa vị liền sau hoàng hậu, thường được vua yêu chiều.
Nguồn: tratu.soha.vn

4

2   3

quý phi


Quý phi (Hán tự: 贵妃) là một cấp bậc, danh phận của Phi tần, vợ lẽ hoặc thiếp của Hoàng đế.
Nguồn: vi.wikipedia.org

5

2   5

quý phi


Vợ thứ của vua.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "quý phi". Những từ có chứa "quý phi": . Dương Quý Phi quý phi. Những từ có chứa "quý phi" in its definitio [..]
Nguồn: vdict.com


Thêm ý nghĩa của quý phi
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ngả vạ ngấc đầu >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa