Ý nghĩa của từ quê hương là gì:
quê hương nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ quê hương. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa quê hương mình

1

8   4

quê hương


Quê hương là bản giao hưởng đầu tiên của Việt Nam, do nhạc sĩ Hoàng Việt sáng tác. Được sáng tác trong thời gian Hoàng Việt đi du học tại Bulgaria (1958-1964), [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

2

4   2

quê hương


dt Nơi sinh trưởng: Tròi sinh ra bác Tản-đà, quê hương thì có, cửa nhà thì không (Tản-đà); ôi! Quê hương, máu của máu lòng ta (Huy Cận).. Các kết quả tìm kiế [..]
Nguồn: vdict.com

3

4   5

quê hương


quê của mình, về mặt là nơi có sự gắn bó tự nhiên về tình cảm nỗi nhớ quê hương "Thuở còn thơ ngày hai [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

4

5   8

quê hương


Nơi sinh trưởng. | : ''Tròi sinh ra bác.'' | : ''Tản-đà, '''quê hương''' thì có, cửa nhà thì không (Tản Đà)'' | : ''Ôi!.'' | : '''''Quê hương''', máu của máu lòng ta [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

5

1   5

quê hương


dt Nơi sinh trưởng: Tròi sinh ra bác Tản-đà, quê hương thì có, cửa nhà thì không (Tản-đà); ôi! Quê hương, máu của máu lòng ta (Huy Cận).
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de


Thêm ý nghĩa của quê hương
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< quét dọn quê người >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa