Ý nghĩa của từ quân số là gì:
quân số nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ quân số. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa quân số mình

1

0   0

quân số


dt (H. số: số đếm) Số quân đội: Quân số âu-Phi ngày càng thiếu trên chiến trường chính, địch càng bị động (HCM); Quân số tổng quát của chiến dịch sẽ [..]
Nguồn: vdict.com

2

0   1

quân số


(xem từ nguyên 1) Số quân đội. | : '''''Quân số''' âu-Phi ngày càng thiếu trên chiến trường chính, địch càng bị động (Hồ Chí Minh)'' | : '''''Quân số [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

0   1

quân số


dt (H. số: số đếm) Số quân đội: Quân số âu-Phi ngày càng thiếu trên chiến trường chính, địch càng bị động (HCM); Quân số tổng quát của chiến dịch sẽ là 42. 000 người (VNgGiáp).
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   1

quân số


số quân trong quân đội kiểm tra quân số giảm quân số
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của quân số
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ngáo quái >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa