Ý nghĩa của từ ngõ là gì:
ngõ nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ ngõ. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ngõ mình

1

1   0

ngõ


Đường nhỏ và hẹp trong làng xóm, phố phường. | : '''''Ngõ''' phố.'' | : ''Đường ngang '''ngõ''' tắt.'' | . Cổng vào sân nhà. | : ''Bước ra khỏi '''ngõ'''.'' | : [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

1   0

ngõ


d. 1 Đường nhỏ và hẹp trong làng xóm, phố phường. Ngõ phố. Đường ngang ngõ tắt. 2 (cũ, hoặc ph.). Cổng vào sân nhà. Bước ra khỏi ngõ. Trong nhà chưa tỏ ngo [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

ngõ


đường nhỏ và hẹp trong làng xóm, phố phường nhà ở ngay đầu ngõ đường ngang ngõ tắt
Nguồn: tratu.soha.vn

4

0   1

ngõ


d. 1 Đường nhỏ và hẹp trong làng xóm, phố phường. Ngõ phố. Đường ngang ngõ tắt. 2 (cũ, hoặc ph.). Cổng vào sân nhà. Bước ra khỏi ngõ. Trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường (tng.).
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

5

0   1

ngõ


Là lối đi lại trong cụm dân cư có một đầu thông ra kiệt, không trực tiếp thông ra đường; “Ngõ” tại quy định này còn được hiểu là “ngách” theo một [..]
Nguồn: thuvienphapluat.vn

Thêm ý nghĩa của ngõ
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< quái quàng >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa