Ý nghĩa của từ quân hiệu là gì:
quân hiệu nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ quân hiệu. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa quân hiệu mình

1

6   2

quân hiệu


d. Dấu hiệu của quân đội, quân chủng, đeo ở trước mũ.
Nguồn: vdict.com

2

5   2

quân hiệu


Dấu hiệu của quân đội, quân chủng, đeo ở trước mũ.
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

4   1

quân hiệu


phù hiệu của quân đội, quân chủng, gắn ở trước mũ.
Nguồn: tratu.soha.vn

4

3   1

quân hiệu


d. Dấu hiệu của quân đội, quân chủng, đeo ở trước mũ.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

5

0   1

quân hiệu


là mốt quan chức nhỏ ở thời xưa .......................................................................................................
phuoc - Ngày 16 tháng 3 năm 2017


Thêm ý nghĩa của quân hiệu
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< quân dịch quân lực >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa