Ý nghĩa của từ quân dân chính là gì:
quân dân chính nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ quân dân chính. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa quân dân chính mình

1

3   2

quân dân chính


Thưộc về quân đội, nhân dân và chính quyền. | : ''Các cơ quan '''quân dân chính'''.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

1   0

quân dân chính


Theo tôi quân chính còn có nghĩa là: công tác quân sự quốc phòng của quân đội và chính quyền
Dương - Ngày 12 tháng 1 năm 2020

3

2   3

quân dân chính


Thưộc về quân đội, nhân dân và chính quyền: Các cơ quan quân dân chính.
Nguồn: vdict.com

4

2   5

quân dân chính


Thưộc về quân đội, nhân dân và chính quyền: Các cơ quan quân dân chính.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de


Thêm ý nghĩa của quân dân chính
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ngắt điện ngằn ngặt >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa