Ý nghĩa của từ quá đáng là gì:
quá đáng nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ quá đáng. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa quá đáng mình

1

4   2

quá đáng


Ngoài mức độ thông thường, thiếu lẽ phải, không biết điều. | : ''Đòi hỏi '''quá đáng'''.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

3   3

quá đáng


Cg. Quá quắt. Ngoài mức độ thông thường, thiếu lẽ phải, không biết điều: Đòi hỏi quá đáng.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "quá đáng". Những từ phá [..]
Nguồn: vdict.com

3

3   3

quá đáng


Cg. Quá quắt. Ngoài mức độ thông thường, thiếu lẽ phải, không biết điều: Đòi hỏi quá đáng.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

2   3

quá đáng


quá mức độ cần thiết hoặc quá mức độ có thể chấp nhận, khiến người ta thấy khó chịu thái độ nghiêm khắc quá đ&aacut [..]
Nguồn: tratu.soha.vn


Thêm ý nghĩa của quá đáng
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< quá đỗi ngọc tím >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa