Ý nghĩa của từ please là gì:
please nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ please. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa please mình

1

18   17

please


[pli:z]|động từ|thán từ|Tất cảđộng từ làm vui lòng, làm hài lòng, làm vừa lòng, làm vừa ý; làm thích, làm vuito please the eye làm vui mắt, làm thích mắtour mai [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

2

0   0

please


Please phiên âm trong tiếng Anh là /pliːz/ có nghĩa như sau: xin, làm ơn, trời ơi, xin mời, thôi mà,...
Please có tác dụng là cho câu nói trở nên lịch sự hơn, đồng thời tăng sự cổ vũ, xoa dịu khi đang thuyết phục ai đó
Ví dụ: Can I have a cup of tea, please?
Jesse, please, shut up!
nghĩa là gì - Ngày 18 tháng 5 năm 2019

3

16   19

please


một từ tiếng Anh thường được đặt ở đầu, giữa hoặc cuối câu cầu khiến để làm câu đó trở nên lịch sự. please có nghĩa tương tự như làm ơn trong tiếng Việt

VD: Please leave
would you please close the door?
close the door please
hansnam - Ngày 09 tháng 8 năm 2013

4

17   21

please


Làm vui lòng, làm hài lòng, làm vừa lòng, làm vừa ý; làm thích, làm vui. | : ''to '''please''' the eye'' — làm vui mắt, làm thích mắt | : ''to '''please''' one's parents'' [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của please
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< playground plenty >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa