Ý nghĩa của từ phương pháp là gì:
phương pháp nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 14 ý nghĩa của từ phương pháp. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa phương pháp mình

1

84   37

phương pháp


Phương pháp là cách thức tổ chức học tập và làm việc theo chiều hướng tích cực,
Biện pháp là cách thức tổ chức khắc phục những hiện tượng tiêu cực hoặc có chiều hướng tiêu cực
thanh văn - Ngày 02 tháng 4 năm 2014

2

59   21

phương pháp


Phương pháp là cách thức, con đường, biện pháp để thực hiện một hoạt động nhằm đạt được hiệu quả cao nhất
Ẩn danh - Ngày 04 tháng 6 năm 2015

3

55   49

phương pháp


Lề lối và cách thức phải theo để tiến hành công tác với kết quả tốt nhất. | : ''Học không có '''phương pháp''' thì dầu giùi mài hết năm, hết đời cũng [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

4

30   25

phương pháp


cách thức nghiên cứu, nhìn nhận các hiện tượng của tự nhiên và đời sống xã hội phương pháp biện chứng phương ph&aacu [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

5

17   13

phương pháp


Là cách thức tiến hành giải quyết 1 công việc cụ thể
Trinh - Ngày 19 tháng 10 năm 2016

6

3   1

phương pháp


Phương pháp là cách thức để đi mục đích ,mục tiêu mà mk đặt ra
Tity - Ngày 30 tháng 12 năm 2016

7

2   0

phương pháp


Phương pháp là hướng làm bài có logic ..có thứ tự luận điểm rõ ràng
Ngọc Huệ - Ngày 03 tháng 12 năm 2017

8

1   0

phương pháp


Phương pháp Các phương pháp diễn giảng, truyền thụ kiến thức một chiều. Các phương pháp tìm tòi, điều tra, giải quyết vấn đề; dạy học tương tác.
Hình thức tổ chức Cố định: Giới hạn trong 4 bức tường của lớp học, giáo viên đối diện với cả lớp. Cơ động, linh hoạt: Học ở lớp, ở phòng thí nghiệm, ở hiện trường, trong thực tế…, học cá nhân, học đôi bạn, học theo cả nhóm, cả lớp đối diện với giáo viên.
doan - Ngày 10 tháng 8 năm 2017

9

1   0

phương pháp


phương pháp là đưa ra cách giải quyết cho một vấn đề
nhật lệ - Ngày 13 tháng 4 năm 2020

10

1   1

phương pháp


Phương pháp là hướng làm bài không logic
Ngọc Huệ - Ngày 03 tháng 12 năm 2017

11

17   20

phương pháp


pariyāya (nam), vāda (nam), vidhi (nam)
Nguồn: phathoc.net

12

8   12

phương pháp


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Nguyen - Ngày 01 tháng 12 năm 2014   NSFW / 18+

13

15   22

phương pháp


dt (H. phương: hướng; pháp: phép) Lề lối và cách thức phải theo để tiến hành công tác với kết quả tốt nhất: Học không có phương pháp thì dầu giùi mài h [..]
Nguồn: vdict.com

14

12   22

phương pháp


dt (H. phương: hướng; pháp: phép) Lề lối và cách thức phải theo để tiến hành công tác với kết quả tốt nhất: Học không có phương pháp thì dầu giùi mài hết năm, hết đời cũng chỉ mất công không (Bùi Kỉ).
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

Thêm ý nghĩa của phương pháp
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< lan bắt chước >>