Ý nghĩa của từ phúc hậu là gì:
phúc hậu nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 11 ý nghĩa của từ phúc hậu. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa phúc hậu mình

1

109 Thumbs up   37 Thumbs down

phúc hậu


có tấm lòng nhân hậu (thường được biểu hiện rõ trên khuôn mặt) ăn ở phúc hậu khuôn mặt phúc hậu Đồng nghĩa: đôn hậu [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2

96 Thumbs up   25 Thumbs down

phúc hậu


Có lòng thương người hay làm điều tốt đẹp cho người khác
Ẩn danh - 00:00:00 UTC 1 tháng 12, 2014

3

59 Thumbs up   18 Thumbs down

phúc hậu


phúc hậu là mặt của một người nào đó nhân hậu , cho thấy người đó ăn ở hiền lành
trà my - 00:00:00 UTC 14 tháng 12, 2015

4

41 Thumbs up   14 Thumbs down

phúc hậu


Hay làm điều tốt lành cho người khác, có lòng nhân hậu
Ẩn danh - 00:00:00 UTC 14 tháng 12, 2015

5

37 Thumbs up   17 Thumbs down

phúc hậu


Phúc hậu có nghĩa là những người biết giúp đỡ người khác, không ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mà nghĩ cho người khác
Ẩn danh - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 2015

6

32 Thumbs up   18 Thumbs down

phúc hậu


Phúc đức và hiền hậu: Bà cụ phúc hậu.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "phúc hậu". Những từ có chứa "phúc hậu" in its definition in Vietnamese. Vietnamese dictionary: . phúc đức phúc trình di [..]
Nguồn: vdict.com

7

28 Thumbs up   22 Thumbs down

phúc hậu


Phúc hậu là nhân hậu
Vbjunhffhjgjhghijhvj - 00:00:00 UTC 16 tháng 12, 2014

8

6 Thumbs up   5 Thumbs down

phúc hậu


Phúc hậu là nói về khuôn mặt,mới nhìn vô đã biết người đó hiền lành,nhân hậu,không ích kỷ,luôn giúp đỡ người khác!=)
Thịnh - 00:00:00 UTC 19 tháng 1, 2022

9

32 Thumbs up   33 Thumbs down

phúc hậu


phúc hậu là nhân hậu
Ẩn danh - 00:00:00 UTC 23 tháng 12, 2013

10

24 Thumbs up   29 Thumbs down

phúc hậu


Phúc đức và hiền hậu. | : ''Bà cụ '''phúc hậu'''.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

11

23 Thumbs up   28 Thumbs down

phúc hậu


Phúc đức và hiền hậu: Bà cụ phúc hậu.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

<< mặc kệ mặc lòng >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa