Ý nghĩa của từ phóng điện là gì:
phóng điện nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ phóng điện. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa phóng điện mình

1

0   0

phóng điện


. | Cho dòng điện chạy ra. | : ''Ác-qui '''phóng điện'''.'' | Phát một dòng điện mạnh. | : '''''Phóng điện''' trong khí kém.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

phóng điện


(lý) đg. 1. Cho dòng điện chạy ra: ác-qui phóng điện. 2. Phát một dòng điện mạnh: Phóng điện trong khí kém.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "phóng điện". N [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

phóng điện


(lý) đg. 1. Cho dòng điện chạy ra: ác-qui phóng điện. 2. Phát một dòng điện mạnh: Phóng điện trong khí kém.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   0

phóng điện


cho dòng điện chạy ra acquy phóng điện phát ra một dòng điện mạnh chạy qua một môi trường hiện tượng phóng điện ở các đ [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của phóng điện
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< mang tiếng minh >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa