Ý nghĩa của từ phát nguyên là gì:
phát nguyên nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ phát nguyên. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa phát nguyên mình

1

0   0

phát nguyên


Bắt nguồn. | : ''Sông.'' | : ''Hồng.'' | : ''Hà '''phát nguyên''' từ tỉnh.'' | : ''Vân.'' | : ''Nam.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

phát nguyên


Bắt nguồn: Sông Hồng Hà phát nguyên từ tỉnh Vân Nam.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "phát nguyên". Những từ có chứa "phát nguyên" in its definition in Vietnames [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

phát nguyên


Bắt nguồn: Sông Hồng Hà phát nguyên từ tỉnh Vân Nam.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

Thêm ý nghĩa của phát nguyên
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< nam sử nam thương >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa