Ý nghĩa của từ pflege là gì:
pflege nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ pflege Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa pflege mình

1

0   0

pflege


(Tiếng Đức) Động từ:
- Bảo tồn: nhằm nuôi dưỡng, chăm sóc những động vật hoặc thực vật trong một môn trường thiên nhiên hoặc nhân tạo phù hợp.
- Điều dưỡng: liên quan tới việc chăm sóc sức khỏe từ y tá hoặc phụ tá
- Đồng nghĩa với từ "care" (quan tâm) trong tiếng Anh.
la gi - Ngày 04 tháng 10 năm 2019

Thêm ý nghĩa của pflege
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< netflix and chill run into >>