Ý nghĩa của từ netflix and chill là gì:
netflix and chill nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ netflix and chill Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa netflix and chill mình

1

0   0

netflix and chill


- Netflix là một dịch vụ truyền phát video cho phim và TV.
- Chill là thư giãn với ai đó có nghĩa là dành thời gian cho ai đó, thường làm gì đó thư giãn.
- Ngoài ra, nếu nói câu này với người khác giới, thì người mời đến nhà muốn làm điều gì đó hơn là việc đơn giản xem TV.
la gi - Ngày 04 tháng 10 năm 2019

Thêm ý nghĩa của netflix and chill
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< thất tình lục dục pflege >>