Ý nghĩa của từ peace out là gì:
peace out nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ peace out. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa peace out mình

1

5   2

peace out


được hiểu là:
- goodbye: tạm biệt
-see you later ( ý nói mĩa mai )
-fuck off- cút xéo ngay
- to leave or retire: nghỉ hoặc dời đi
- to kill: giết
peace out : sử dụng nhiều nhất là tạm biệt
gracehuong - Ngày 29 tháng 7 năm 2013

2

3   3

peace out


Từ này có nghĩa là tạm biệt, hẹn gặp lại (theo hàm ý mỉa mai)

Đây là từ tiếng lóng nói với một ai đó chào tạm biệt, được sử dụng với một cử chỉ tay, trong đó bạn đặt vào ngực của bạn với bàn tay của bạn hai lần, sau đó cung cấp cho các dấu hiệu hòa bình
lucyta - Ngày 03 tháng 8 năm 2013

3

0   0

peace out


Nghĩa của cụm động từ: bình yên
- Hoặc tiếng lóng trong tiếng Anh, nói với ai đó tạm biệt, được sử dụng với một cử chỉ tay trong đó bạn vỗ ngực bằng nắm tay của bạn hai lần, sau đó đưa ra dấu hiệu hòa bình.
- Nội động từ: nghỉ hưu
la gi - Ngày 04 tháng 10 năm 2019


Thêm ý nghĩa của peace out
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< other than ppi >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa