Ý nghĩa của từ oops là gì:
oops nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ oops. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa oops mình

1

22 Thumbs up   13 Thumbs down

oops


Oops có nghĩa là tiếc quá, hoặc chết cha.

Bạn sử dụng từ này để nói khi mình làm sai, làm trật (tương tự như "chết cha"). VD, bạn lỡ tay cho dầu rửa bát vào nồi canh, bạn nói "Oops! Thế này thì ăn kiểu gì! "
lucyta - 00:00:00 UTC 3 tháng 8, 2013

2

11 Thumbs up   10 Thumbs down

oops


(từ cảm thán) được dùng khi người nói chợt nhận ra mình vừa mắc một sai lầm nhỏ hoặc dùng kèm trong lời xin lỗi.
Oops! I'm sorry I've mistaken you for John.
(Ối, tôi xin lỗi vì nhầm anh với John).
Phuongthao2013 - 00:00:00 UTC 31 tháng 7, 2013

3

13 Thumbs up   13 Thumbs down

oops


một từ tiếng anh không có ý nghĩa cụ thể, thường dùng sau khi người nói lỡ tay mắc một lỗi gì đó. tương tự như "thôi chết", "chết rồi" trong tiếng việt

VD:
A đánh vỡ bát
A: oops
hansnam - 00:00:00 UTC 29 tháng 7, 2013

4

2 Thumbs up   2 Thumbs down

oops


Liên từ: ôi tiếc thật, tiếc quá. Là từ cửa miệng trong tiếng Anh được sử dụng khi làm sai một cái gì đó hoặc đã bỏ lỡ điều gì đó.
Ví dụ: Đừng bấm vào nút đó, không là nó sẽ chạy lại chương trình đó. - Ớ oh, đã quá trễ. (Do not press that button, unless the program will be run from beginning. - Oops, it was too late.)
nga - 00:00:00 UTC 8 tháng 11, 2018

5

9 Thumbs up   10 Thumbs down

oops


Ôi!
Nguồn: vi.wiktionary.org

6

11 Thumbs up   14 Thumbs down

oops


Là từ được sử dụng khi bạn nhận ra bạn vừa làm sai một việc gì đó một cách không có chủ ý hoặc có chủ ý nhưng vẫn dùng để chế giễu người khác. Thường chỉ dùng khi bạn phạm phải một lỗi lầm nhỏ.
wisces - 00:00:00 UTC 25 tháng 7, 2013

<< senior lieutenant vienas >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa